główna zawartość
artykuł nr 1

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne-Stanowisko -ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy - 1 etat

Załączniki:
Załącznik41 KB