główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

601. Data: 2021-03-29 13:37
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty dostępności
Wykonanie: Marcin Ositek
602. Data: 2021-03-29 13:37
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty dostępności
Wykonanie: Marcin Ositek
603. Data: 2021-03-29 13:37
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty dostępności
Wykonanie: Marcin Ositek
604. Data: 2021-03-29 13:36
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: dodanie artykułu: Raporty dostępności
Wykonanie: Marcin Ositek
605. Data: 2021-03-25 09:02
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Filipówka
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
606. Data: 2021-03-25 09:01
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Filipówka
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
607. Data: 2021-03-22 11:10
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
608. Data: 2021-03-22 11:10
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
609. Data: 2021-03-22 11:09
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
610. Data: 2021-03-22 11:09
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
611. Data: 2021-03-22 09:59
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisje z obrad Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
612. Data: 2021-03-09 09:22
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia rolnictwa o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
613. Data: 2021-03-09 09:20
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia rolnictwa o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
614. Data: 2021-03-04 08:20
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Wykonanie: Marcin Ositek
615. Data: 2021-03-04 08:20
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Wykonanie: Marcin Ositek
616. Data: 2021-03-04 08:18
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Wykonanie: Marcin Ositek
617. Data: 2021-03-02 14:24
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
618. Data: 2021-03-02 09:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII/164/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli , maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia , na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie
Wykonanie:
619. Data: 2021-03-02 09:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII/164/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli , maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia , na które przyznawane jest dofinansowanie w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie
Wykonanie:
620. Data: 2021-03-02 09:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII/163/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Borowie
Wykonanie:
621. Data: 2021-03-02 09:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII/163/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Borowie
Wykonanie:
622. Data: 2021-03-02 08:58
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII/162/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Wykonanie:
623. Data: 2021-03-02 08:51
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII/162/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Wykonanie:
624. Data: 2021-03-02 08:47
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku .
Wykonanie:
625. Data: 2021-03-02 08:37
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku .
Wykonanie:
626. Data: 2021-03-02 08:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII/160/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Borowie , stanowiącej część działki nr 268/1
Wykonanie:
627. Data: 2021-03-02 08:32
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII/160/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonej we wsi Borowie , stanowiącej część działki nr 268/1
Wykonanie:
628. Data: 2021-03-01 13:45
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/159/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
629. Data: 2021-03-01 13:45
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI/159/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
630. Data: 2021-03-01 13:40
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/158/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek