główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Komórki organizacyjne

Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie

Wójt Gminy - mgr inż. Wiesław Gąska - pok. nr 09, Zastępca Wójta Gminy - mgr Piotr Zając - pok. nr 6 Sekretarz Gminy  - mgr inż. Marta Serzysko - pok. nr 10 Skarbnik Gminy  - mgr Hanna Ośko - pok. nr 11   STRUKTURA  ORGANIZACYJNA URZĘDU   Urząd Gminy pracuje : Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00 Pozostali pracownicy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 WYDZIAŁ FINANSÓW  I BUDŻETU Stanowisko do spraw Księgowości Budżetowej - Kierownik Wydziału...

Utworzony: 2018-10-26 | Zmodyfikowany: 2021-12-21 08:51

2. Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu - działka nr 442/4 we wsi Jaźwiny

Utworzony: 2021-12-20 | Zmodyfikowany: 2021-12-20 13:26

3. Ogłoszenia o naborze

Przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych na Stanowisko ds. dróg, pla...

Utworzony: 2021-12-20 | Zmodyfikowany: 2021-12-20 08:59

4. Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

Zastępca wójta Gminy Borowie mgr Piotr Zając tel. (025) 685 90 70 e-mail: gmina@borowie.pl

Utworzony: 2021-12-20 | Zmodyfikowany: 2021-12-20 08:45

5. Ogłoszenia przetargowe - rok 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy d...

Utworzony: 2021-12-20 | Zmodyfikowany: 2021-12-20 08:40

6. Ogłoszenia przetargowe - rok 2021

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzuskowola

Utworzony: 2021-12-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-16 15:48

7. Ogłoszenia przetargowe - rok 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Odbieranie i zagospodarowani...

Utworzony: 2021-12-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-16 13:54

8. Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Borowie

Utworzony: 2021-12-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-16 08:42

9. Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

P R O T O K Ó Ł nr XXXVII/2021 z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła...

Utworzony: 2021-12-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-16 08:40

10. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXXVII/223/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawi...

Utworzony: 2021-12-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-16 08:37

11. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXXVII/222/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawi...

Utworzony: 2021-12-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-16 08:25

12. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXXVII/221/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawi...

Utworzony: 2021-12-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-16 08:20

13. Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr XXXVII/220/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawi...

Utworzony: 2021-12-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-16 08:15

14. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Borowie z/s ul. A. Sasimowskiego 2 , 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 13.12.2021 r.), zostało wszczęte postępowa...

Utworzony: 2021-12-14 | Zmodyfikowany: 2021-12-14 14:23

15. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Borowie z/s ul. A. Sasimowskiego 2 , 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 13.12.2021 r.), zostało wszczęte postępowa...

Utworzony: 2021-12-14 | Zmodyfikowany: 2021-12-14 13:01

16. Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Borowie z/s ul. A. Sasimowskiego 2 , 08-412 Borowie (data wpływu wniosku do tutejszego urzędu w dniu 10.12.2021r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na ...

Utworzony: 2021-12-10 | Zmodyfikowany: 2021-12-10 12:51

17. Ogłoszenia przetargowe - rok 2021

Informacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego - Dostawa oleju opałowego EKOTERM...

Utworzony: 2021-12-08 | Zmodyfikowany: 2021-12-09 10:53

18. Roczny plan postępowań

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Utworzony: 2021-12-09 | Zmodyfikowany: 2021-12-09 10:53

19. Roczny plan postępowań

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Utworzony: 2021-12-09 | Zmodyfikowany: 2021-12-09 10:53

20. Roczny plan postępowań

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Utworzony: 2021-12-09 | Zmodyfikowany: 2021-12-09 10:51