główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1801. Data: 2019-05-28 13:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1802. Data: 2019-05-28 13:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1803. Data: 2019-05-28 13:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1804. Data: 2019-05-28 13:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1805. Data: 2019-05-28 13:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1806. Data: 2019-05-28 13:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1807. Data: 2019-05-28 13:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1808. Data: 2019-05-28 13:03
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1809. Data: 2019-05-28 13:00
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1810. Data: 2019-05-28 12:55
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1811. Data: 2019-05-28 12:55
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1812. Data: 2019-05-27 11:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gm. Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1813. Data: 2019-05-27 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gm. Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1814. Data: 2019-05-27 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gm. Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1815. Data: 2019-05-27 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gm. Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1816. Data: 2019-05-23 09:34
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan dyżurów
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1817. Data: 2019-05-23 09:34
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan dyżurów
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1818. Data: 2019-05-21 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1819. Data: 2019-05-21 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1820. Data: 2019-05-21 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących sie na terenie Gminy Borowie"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1821. Data: 2019-05-21 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących sie na terenie Gminy Borowie"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1822. Data: 2019-05-13 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej w Brzuskowoli.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1823. Data: 2019-05-13 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej w Brzuskowoli.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1824. Data: 2019-05-13 12:20
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej w Brzuskowoli.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1825. Data: 2019-05-13 12:18
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Borowie ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1826. Data: 2019-05-10 15:43
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1827. Data: 2019-05-10 15:43
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1828. Data: 2019-05-10 15:37
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1829. Data: 2019-05-10 15:36
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1830. Data: 2019-05-10 15:35
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki