główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

391. Data: 2021-06-16 12:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka
Wykonanie: Marcin Ositek
392. Data: 2021-06-16 12:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka
Wykonanie: Marcin Ositek
393. Data: 2021-06-15 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 130144W w miejscowości Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
394. Data: 2021-06-15 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 130144W w miejscowości Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
395. Data: 2021-06-15 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o unieważnieniu postępowania - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem Etap I
Wykonanie: Marcin Ositek
396. Data: 2021-06-15 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o unieważnieniu postępowania - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem Etap I
Wykonanie: Marcin Ositek
397. Data: 2021-06-15 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem Etap I
Wykonanie: Marcin Ositek
398. Data: 2021-06-15 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem Etap I
Wykonanie: Marcin Ositek
399. Data: 2021-06-14 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa drogi gminnej nr 130144W w miejscowości Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
400. Data: 2021-06-14 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa drogi gminnej nr 130144W w miejscowości Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
401. Data: 2021-06-11 08:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka
Wykonanie: Marcin Ositek
402. Data: 2021-06-10 13:42
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
403. Data: 2021-06-10 13:42
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
404. Data: 2021-06-10 13:42
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
405. Data: 2021-06-10 13:41
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
406. Data: 2021-06-10 13:41
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
407. Data: 2021-06-10 13:41
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
408. Data: 2021-06-10 13:40
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
409. Data: 2021-06-10 13:40
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
410. Data: 2021-06-10 13:40
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
411. Data: 2021-06-10 13:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka
Wykonanie: Marcin Ositek
412. Data: 2021-06-10 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Marcin Ositek
413. Data: 2021-06-10 09:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
Wykonanie: Marcin Ositek
414. Data: 2021-06-10 09:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
Wykonanie: Marcin Ositek
415. Data: 2021-06-10 09:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXX/180/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Wykonanie: Marcin Ositek
416. Data: 2021-06-10 09:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXX/180/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Wykonanie: Marcin Ositek
417. Data: 2021-06-10 09:04
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXX/179/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borowie za rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
418. Data: 2021-06-10 09:03
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXX/179/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borowie za rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
419. Data: 2021-06-09 14:17
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXX/2021 z obrad XXX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 20 maja 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
420. Data: 2021-06-09 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg Gminnych- droga w miejscowości Słup Drugi
Wykonanie: Marcin Ositek