główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2041. Data: 2019-01-22 09:14
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2042. Data: 2019-01-22 09:13
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2043. Data: 2019-01-22 09:00
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Borowie Wiesława Gąski
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2044. Data: 2019-01-22 08:59
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Borowie Wiesława Gąski
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2045. Data: 2019-01-14 10:39
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2046. Data: 2019-01-14 10:39
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2047. Data: 2019-01-14 10:38
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2048. Data: 2019-01-14 10:38
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2049. Data: 2019-01-14 10:33
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.2.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2050. Data: 2019-01-14 10:33
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.2.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2051. Data: 2019-01-14 10:31
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.1.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2052. Data: 2019-01-14 10:30
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.1.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2053. Data: 2019-01-11 08:58
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
2054. Data: 2019-01-11 08:56
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
2055. Data: 2019-01-11 08:53
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
2056. Data: 2019-01-10 15:28
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
2057. Data: 2019-01-10 15:24
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
2058. Data: 2019-01-10 15:22
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
2059. Data: 2019-01-10 15:19
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
2060. Data: 2019-01-07 08:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2061. Data: 2019-01-07 08:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2062. Data: 2019-01-07 08:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2063. Data: 2019-01-04 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2064. Data: 2019-01-04 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publiczych na 2019 rok. Dodatkowy opis redaktora: .
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2065. Data: 2019-01-04 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publiczych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2066. Data: 2019-01-04 12:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2067. Data: 2019-01-04 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2068. Data: 2019-01-04 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2069. Data: 2019-01-02 10:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/32/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2070. Data: 2019-01-02 10:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/32/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki