główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 830

1. Data: 2021-12-03 10:56
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 3.h./95/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2034.
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2021-12-03 10:55
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 3.h./95/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2034.
Wykonanie: Marcin Ositek