główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 27

1. Data: 2018-10-30 13:54
Dział: Majątek gminy > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2. Data: 2018-10-30 13:54
Dział: Majątek gminy > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki