główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tadeusza Baranka