główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

751. Data: 2020-12-14 09:44
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV/146/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
752. Data: 2020-12-14 09:44
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIV/146/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
753. Data: 2020-12-14 09:38
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV/145/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Wykonanie: Marcin Ositek
754. Data: 2020-12-14 09:38
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIV/145/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Wykonanie: Marcin Ositek
755. Data: 2020-12-14 09:35
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
756. Data: 2020-12-14 09:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
757. Data: 2020-12-14 09:29
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/143/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
758. Data: 2020-12-14 09:29
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/143/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
759. Data: 2020-12-14 09:21
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
760. Data: 2020-12-14 09:21
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/142/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
761. Data: 2020-12-14 09:19
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/141/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
762. Data: 2020-12-14 09:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/141/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
763. Data: 2020-12-14 09:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/140/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
764. Data: 2020-12-14 09:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/140/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
765. Data: 2020-12-14 09:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/139/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
766. Data: 2020-12-14 09:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/139/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
767. Data: 2020-12-14 09:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/138/2020 Rady Gminy Borowie z dni 18 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
768. Data: 2020-12-14 09:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/138/2020 Rady Gminy Borowie z dni 18 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
769. Data: 2020-12-14 09:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/137/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
770. Data: 2020-12-14 09:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/137/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
771. Data: 2020-12-14 09:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/136/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Marcin Ositek
772. Data: 2020-12-14 09:04
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/136/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wykonanie: Marcin Ositek
773. Data: 2020-12-14 08:58
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/135/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty
Wykonanie: Marcin Ositek
774. Data: 2020-12-14 08:58
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/135/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty
Wykonanie: Marcin Ositek
775. Data: 2020-12-14 08:55
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/134/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Brzuskowola
Wykonanie: Marcin Ositek
776. Data: 2020-12-14 08:55
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/134/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Brzuskowola
Wykonanie: Marcin Ositek
777. Data: 2020-12-14 08:52
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/133/220 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
778. Data: 2020-12-14 08:52
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/133/220 Rady Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
779. Data: 2020-12-11 14:52
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
780. Data: 2020-12-11 14:51
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska