główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2021-08-31 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania - Wykonanie zasilania energetycznego do ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy
Wykonanie: Marcin Ositek
242. Data: 2021-08-30 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie dwóch epitafiów w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
243. Data: 2021-08-30 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie dwóch epitafiów w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
244. Data: 2021-08-30 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie dwóch epitafiów w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
245. Data: 2021-08-30 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie dwóch epitafiów w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
246. Data: 2021-08-30 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie dwóch epitafiów w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
247. Data: 2021-08-30 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie dwóch epitafiów w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
248. Data: 2021-08-30 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie dwóch epitafiów w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
249. Data: 2021-08-30 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie dwóch epitafiów w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
250. Data: 2021-08-30 11:46
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII/194/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych
Wykonanie: Marcin Ositek
251. Data: 2021-08-30 11:45
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII/194/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych
Wykonanie: Marcin Ositek
252. Data: 2021-08-30 11:36
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/2021 z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 29 lipca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
253. Data: 2021-08-30 11:36
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/2021 z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 29 lipca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
254. Data: 2021-08-30 11:33
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXXII/2021 z obrad XXXII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 23 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
255. Data: 2021-08-30 11:32
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXXII/2021 z obrad XXXII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 23 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
256. Data: 2021-08-30 11:29
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/193/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
257. Data: 2021-08-30 11:29
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII/193/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
258. Data: 2021-08-30 11:28
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/192/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Wykonanie: Marcin Ositek
259. Data: 2021-08-30 11:27
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII/192/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Wykonanie: Marcin Ositek
260. Data: 2021-08-30 11:24
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/191/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
261. Data: 2021-08-30 11:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/192/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
262. Data: 2021-08-30 11:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII/192/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
263. Data: 2021-08-30 11:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XXXII/190/2021 RADY GMINY BOROWIE z dnia 23 czerwca 2021 roku Uchwała Nr XXXII/190/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu za 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
264. Data: 2021-08-30 11:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XXXII/190/2021 RADY GMINY BOROWIE z dnia 23 czerwca 2021 roku Uchwała Nr XXXII/190/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu za 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
265. Data: 2021-08-25 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Wykonanie zasilania energetycznego do ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy
Wykonanie: Marcin Ositek
266. Data: 2021-08-25 11:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Wykonanie zasilania energetycznego do ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy
Wykonanie: Marcin Ositek
267. Data: 2021-08-25 11:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Wykonanie zasilania energetycznego do ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy
Wykonanie: Marcin Ositek
268. Data: 2021-08-25 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zapytanie ofertowe - Wykonanie zasilania energetycznego do ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy
Wykonanie: Marcin Ositek
269. Data: 2021-08-25 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Wykonanie zasilania energetycznego do ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy
Wykonanie: Marcin Ositek
270. Data: 2021-08-24 08:42
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2021 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Marcin Ositek