główna zawartość
artykuł nr 51

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

artykuł nr 52

Ogłoszenie o przetargach - sprzedaż działki nr 1076/2 we wsi Iwowe, działki nr 462 we wsi Chromin i działki nr 442/4 we wsi Jaźwiny.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 122 KB
artykuł nr 53

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 375/4 we wsi Iwowe.

Załączniki:
Wykaz nieruchomości 52 KB
artykuł nr 54

INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego

laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary

poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii

komórkowej ORANGE, (82768N!) GŁOSKÓW_WSD (WSD_BOROWIE_GLOSKOW22),

zlokalizowanej w miejscowości Głosków, dz. nr 177/22, 08-412.

 

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z

dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 

W załączniku mapa z przewidywanym obszarem pomiarowym.

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 55

INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego

laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary

poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii

komórkowej ORANGE, 82972 WSD_BOROWIE_BOROWIE (BOROWIE), zlokalizowanej w miejscowości Słup Pierwszy, dz. nr 99/2, 08-412.

 

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z

dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania

dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 

W załączniku mapa z przewidywanym obszarem pomiarowym.

Załączniki:
Załącznik MB
Dostępne podkategorie:
Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018