główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2131. Data: 2018-12-28 10:21
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie ogłasza nieograniczony pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwowem.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2132. Data: 2018-12-28 10:20
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie ogłasza nieograniczony pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwowem.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2133. Data: 2018-12-28 10:14
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie ogłasza nieograniczony pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwowem.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2134. Data: 2018-12-28 10:14
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Borowie ogłasza nieograniczony pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwowem.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2135. Data: 2018-12-11 11:38
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.480.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2136. Data: 2018-12-11 11:37
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.480.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2137. Data: 2018-12-11 11:31
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.479.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2138. Data: 2018-12-11 11:30
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.479.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2139. Data: 2018-12-11 10:09
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr I/2018 z obrad I sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 20 listopada 2018 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2140. Data: 2018-12-11 10:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2141. Data: 2018-12-11 09:53
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia > Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 3 grudnia 2018 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Borowie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2142. Data: 2018-12-11 09:52
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia > Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 3 grudnia 2018 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Borowie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2143. Data: 2018-12-10 15:46
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2144. Data: 2018-12-10 15:45
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2145. Data: 2018-12-04 12:27
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2146. Data: 2018-12-04 12:25
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2147. Data: 2018-12-03 09:23
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia > Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2148. Data: 2018-12-03 09:22
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia > Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2149. Data: 2018-11-26 15:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2150. Data: 2018-11-26 09:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2018 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie nr 634722-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Urząd Gminy Borowie: Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2151. Data: 2018-11-23 11:12
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2152. Data: 2018-11-23 11:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2153. Data: 2018-11-23 11:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2154. Data: 2018-11-23 10:56
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2155. Data: 2018-11-23 10:56
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2156. Data: 2018-11-23 10:54
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2157. Data: 2018-11-23 10:54
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2158. Data: 2018-11-21 15:10
Dział: Organy > Komisje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisje Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2159. Data: 2018-11-21 15:05
Dział: Organy > Rada gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2160. Data: 2018-11-21 13:57
Dział: Organy > Komisje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisje Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki