główna zawartość
artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Marii Sabak

artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Macieja Barana

artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Krzysztofa Kowalskiego

artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Krystyny Belkiewicz

artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Haliny Barcikowskiej