główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXVII/223/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu

Załączniki:
Załącznik 365 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXVII/222/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok

Załączniki:
Załącznik 809 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXVII/221/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034

Załączniki:
Załącznik MB
Załącznik MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXVII/220/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXVI/219/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok

Załączniki:
Załącznik 605 KB