główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

631. Data: 2021-03-01 13:40
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI/158/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
632. Data: 2021-03-01 13:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/157/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie:
633. Data: 2021-03-01 13:13
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI/157/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie:
634. Data: 2021-03-01 13:00
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/156/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie:
635. Data: 2021-03-01 12:58
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI/156/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie:
636. Data: 2021-03-01 12:44
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIV/145/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Wykonanie:
637. Data: 2021-02-26 09:34
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za IV kwartał 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
638. Data: 2021-02-26 09:34
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za IV kwartał 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
639. Data: 2021-02-25 15:57
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
640. Data: 2021-02-22 10:52
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego
Wykonanie: Marcin Ositek
641. Data: 2021-02-22 10:52
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego
Wykonanie: Marcin Ositek
642. Data: 2021-02-22 10:52
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego
Wykonanie: Marcin Ositek
643. Data: 2021-02-22 10:51
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego
Wykonanie: Marcin Ositek
644. Data: 2021-02-22 10:32
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego
Wykonanie: Marcin Ositek
645. Data: 2021-02-22 10:25
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego
Wykonanie: Marcin Ositek
646. Data: 2021-02-19 14:40
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Łopacianka
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
647. Data: 2021-02-19 14:39
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Łopacianka
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
648. Data: 2021-02-16 08:41
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości we wsi Brzuskowola
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
649. Data: 2021-02-16 08:40
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości we wsi Brzuskowola
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
650. Data: 2021-02-15 22:40
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja dostępności
Wykonanie: mgr inż. Wiesław Gąska
651. Data: 2021-02-15 22:31
Dział: Organy > Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie
Wykonanie: mgr inż. Wiesław Gąska
652. Data: 2021-02-15 22:28
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: mgr inż. Wiesław Gąska
653. Data: 2021-02-15 11:58
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
654. Data: 2021-02-15 11:57
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
655. Data: 2021-02-09 11:02
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXVII Sesja Rady Gminy Borowie - 02.02.2021
Wykonanie: Marcin Ositek
656. Data: 2021-02-09 11:01
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: XXVII Sesja Rady Gminy Borowie - 02.02.2021
Wykonanie: Marcin Ositek
657. Data: 2021-02-09 10:50
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXVII/2021 z obrad XXVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 02 lutego 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
658. Data: 2021-02-05 09:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Borowie, m. Borowie (zadanie I; zadanie II)
Wykonanie: Marcin Ositek
659. Data: 2021-02-05 09:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Borowie, m. Borowie (zadanie I; zadanie II)
Wykonanie: Marcin Ositek
660. Data: 2021-02-04 08:22
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Borowie
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak