główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1321. Data: 2020-02-14 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Dziennik elektroniczny
Wykonanie: Marcin Ositek
1322. Data: 2020-02-11 09:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie I - Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1323. Data: 2020-02-10 13:30
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1324. Data: 2020-02-10 11:37
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1325. Data: 2020-02-10 10:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie - Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1326. Data: 2020-02-10 10:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie - Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1327. Data: 2020-02-10 10:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie - Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1328. Data: 2020-02-10 08:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.01.2020. Nazwa zadania: Budowa garażu przy Strażnicy OSP w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1329. Data: 2020-02-10 08:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.01.2020. Nazwa zadania: Budowa garażu przy Strażnicy OSP w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1330. Data: 2020-02-04 16:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1331. Data: 2020-02-04 15:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1332. Data: 2020-02-04 15:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1333. Data: 2020-02-04 11:13
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w Borowiu.
Wykonanie: Karol Chmielak
1334. Data: 2020-02-04 11:12
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w Borowiu.
Wykonanie: Karol Chmielak
1335. Data: 2020-02-04 11:12
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w Borowiu.
Wykonanie: Karol Chmielak
1336. Data: 2020-02-03 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert Budowa garażu przy Strażnicy OSP
Wykonanie: Marcin Ositek
1337. Data: 2020-02-03 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert Budowa garażu przy Strażnicy OSP
Wykonanie: Marcin Ositek
1338. Data: 2020-01-30 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1339. Data: 2020-01-30 11:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1340. Data: 2020-01-29 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
1341. Data: 2020-01-29 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
1342. Data: 2020-01-29 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
1343. Data: 2020-01-29 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
1344. Data: 2020-01-29 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
1345. Data: 2020-01-29 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
1346. Data: 2020-01-29 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
1347. Data: 2020-01-29 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Marcin Ositek
1348. Data: 2020-01-28 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe, zakup oleju opałowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1349. Data: 2020-01-28 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe, zakup oleju opałowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1350. Data: 2020-01-22 11:52
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek