główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 765

1. Data: 2021-09-07 08:36
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych - nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku ogłoszonych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2021-09-07 08:35
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych - nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku ogłoszonych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
3. Data: 2021-09-07 08:34
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych - nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku ogłoszonych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek