główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

781. Data: 2020-12-11 14:46
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
782. Data: 2020-12-11 14:46
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
783. Data: 2020-12-09 15:48
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
784. Data: 2020-12-09 15:47
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
785. Data: 2020-12-09 14:39
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXIV/2020 z obrad XXIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
786. Data: 2020-12-09 14:39
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXIV/2020 z obrad XXIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
787. Data: 2020-12-08 08:39
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o sprzedaży nieruchomości
Wykonanie: Karol Chmielak
788. Data: 2020-12-08 08:39
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o sprzedaży nieruchomości
Wykonanie: Karol Chmielak
789. Data: 2020-12-07 15:53
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
790. Data: 2020-12-07 15:53
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
791. Data: 2020-12-04 12:54
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - dz. nr 281 we wsi Filipówka
Wykonanie: Karol Chmielak
792. Data: 2020-12-04 12:54
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - dz. nr 281 we wsi Filipówka
Wykonanie: Karol Chmielak
793. Data: 2020-12-04 12:54
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - dz. nr 281 we wsi Filipówka
Wykonanie: Karol Chmielak
794. Data: 2020-11-27 15:55
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
795. Data: 2020-11-27 15:51
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
796. Data: 2020-11-27 15:50
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXIII/2020 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 18 listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
797. Data: 2020-11-27 12:39
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si. 349.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
Wykonanie: Marcin Ositek
798. Data: 2020-11-27 12:39
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si. 349.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
Wykonanie: Marcin Ositek
799. Data: 2020-11-27 12:38
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si. 348.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
800. Data: 2020-11-27 12:37
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si. 348.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
801. Data: 2020-11-26 13:39
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wynikach konsultacji
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
802. Data: 2020-11-26 13:38
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wynikach konsultacji
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
803. Data: 2020-11-17 09:24
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek/Petycja - "COVID-19"
Wykonanie: Marcin Ositek
804. Data: 2020-11-17 09:24
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek/Petycja - "COVID-19"
Wykonanie: Marcin Ositek
805. Data: 2020-11-13 08:41
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenie projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20)", zadanie nr 2, od km 71+351 do km 161+160; gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, gm. Karczew, Sobienie-Jeziory, Celestynów i Osieck, pow. otwocki; gm. Pilawa, Garwolin, Parysów i Borowie, pow. garwoliński; woj. mazowieckie; gm. Stoczek Łukowski, m. Stoczek Łukowski, gm. Stanin i Łuków, m. Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie."
Wykonanie: Marcin Ositek
806. Data: 2020-11-13 08:41
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenie projektu robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków (C-E 20)", zadanie nr 2, od km 71+351 do km 161+160; gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński, gm. Karczew, Sobienie-Jeziory, Celestynów i Osieck, pow. otwocki; gm. Pilawa, Garwolin, Parysów i Borowie, pow. garwoliński; woj. mazowieckie; gm. Stoczek Łukowski, m. Stoczek Łukowski, gm. Stanin i Łuków, m. Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie."
Wykonanie: Marcin Ositek
807. Data: 2020-11-13 08:27
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
808. Data: 2020-11-13 08:27
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
809. Data: 2020-11-10 09:08
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
810. Data: 2020-11-06 14:25
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska