główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

691. Data: 2021-01-15 10:31
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
692. Data: 2021-01-15 10:30
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
693. Data: 2021-01-15 10:24
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
694. Data: 2021-01-14 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
695. Data: 2021-01-14 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
696. Data: 2021-01-14 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głosków, Wilchta
Wykonanie: Marcin Ositek
697. Data: 2021-01-14 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Głosków, Wilchta
Wykonanie: Marcin Ositek
698. Data: 2021-01-14 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wybranej ofercie - dostawa Grysu dolomitowego
Wykonanie: Marcin Ositek
699. Data: 2021-01-14 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wybranej ofercie - dostawa Grysu dolomitowego
Wykonanie: Marcin Ositek
700. Data: 2021-01-14 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
701. Data: 2021-01-14 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
702. Data: 2021-01-12 13:34
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2020 z obrad XXVI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
703. Data: 2021-01-12 13:32
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXV/2020 z obrad XXV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 16 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
704. Data: 2021-01-10 21:07
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisje z obrad Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Wiesław Gąska
705. Data: 2021-01-10 21:03
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisje z obrad Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Wiesław Gąska
706. Data: 2021-01-10 20:43
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXII Sesja Rady Gminy Borowie - 14.09.2020
Wykonanie: Wiesław Gąska
707. Data: 2021-01-10 20:26
Dział: Organy > Wójt gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie
Wykonanie: Wiesław Gąska
708. Data: 2021-01-10 20:04
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Wiesław Gąska
709. Data: 2021-01-07 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głosków, Wilchta
Wykonanie: Marcin Ositek
710. Data: 2021-01-07 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głosków, Wilchta
Wykonanie: Marcin Ositek
711. Data: 2021-01-07 08:47
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Wiesław Gąska
712. Data: 2021-01-07 08:45
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Wiesław Gąska
713. Data: 2021-01-05 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert " Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
714. Data: 2021-01-05 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert " Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
715. Data: 2021-01-04 11:54
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Brzuskowola
Wykonanie: Karol Chmielak
716. Data: 2021-01-04 11:53
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Brzuskowola
Wykonanie: Karol Chmielak
717. Data: 2021-01-04 10:12
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
718. Data: 2021-01-04 10:10
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: głoszenie o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
719. Data: 2021-01-04 10:09
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: głoszenie o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
720. Data: 2021-01-04 10:09
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: głoszenie o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska