główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2101. Data: 2018-12-29 15:42
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Głosków.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2102. Data: 2018-12-29 15:42
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Głosków.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2103. Data: 2018-12-29 15:36
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Filipówka.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2104. Data: 2018-12-29 15:36
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Filipówka.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2105. Data: 2018-12-29 15:32
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Dudka.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2106. Data: 2018-12-29 15:31
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Dudka.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2107. Data: 2018-12-29 15:30
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Chromin.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2108. Data: 2018-12-29 15:30
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Chromin.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2109. Data: 2018-12-29 15:29
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2110. Data: 2018-12-29 15:29
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2111. Data: 2018-12-29 15:28
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2112. Data: 2018-12-29 15:28
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2113. Data: 2018-12-29 15:26
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2114. Data: 2018-12-29 15:26
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2115. Data: 2018-12-29 15:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2116. Data: 2018-12-29 15:24
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2117. Data: 2018-12-29 15:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2118. Data: 2018-12-29 15:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2119. Data: 2018-12-29 15:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2120. Data: 2018-12-29 15:19
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2121. Data: 2018-12-29 15:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2122. Data: 2018-12-29 15:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2123. Data: 2018-12-29 15:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2124. Data: 2018-12-29 15:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2125. Data: 2018-12-29 15:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2126. Data: 2018-12-29 15:10
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2127. Data: 2018-12-29 14:41
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2128. Data: 2018-12-29 13:56
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr II/2018 z obrad II sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2129. Data: 2018-12-29 13:47
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr II/2018 z obrad II sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2130. Data: 2018-12-29 13:44
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr II/2018 z obrad II sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki