główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 839

1. Data: 2021-12-09 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2021-12-09 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek