główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

931. Data: 2020-07-22 13:27
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
932. Data: 2020-07-21 08:33
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
933. Data: 2020-07-21 08:32
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
934. Data: 2020-07-20 11:19
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
935. Data: 2020-07-17 09:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamówienie publiczne: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie - ul. Biela
Wykonanie: Marcin Ositek
936. Data: 2020-07-17 08:57
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamówienie publiczne: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie - ul. Biela
Wykonanie: Marcin Ositek
937. Data: 2020-07-17 08:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamówienie publiczne: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie - ul. Biela
Wykonanie: Marcin Ositek
938. Data: 2020-07-17 08:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zamówienie publiczne: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie - ul. Biela
Wykonanie: Marcin Ositek
939. Data: 2020-07-16 10:35
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia
Wykonanie: Marcin Ositek
940. Data: 2020-07-16 10:35
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia
Wykonanie: Marcin Ositek
941. Data: 2020-07-13 14:58
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych
Wykonanie: Marcin Ositek
942. Data: 2020-07-13 14:58
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych
Wykonanie: Marcin Ositek
943. Data: 2020-07-13 14:57
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych
Wykonanie: Marcin Ositek
944. Data: 2020-07-13 14:56
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Wykonanie: Marcin Ositek
945. Data: 2020-07-13 14:56
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Wykonanie: Marcin Ositek
946. Data: 2020-07-13 14:56
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Wykonanie: Marcin Ositek
947. Data: 2020-07-13 14:55
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Wykonanie: Marcin Ositek
948. Data: 2020-07-13 14:54
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Wykonanie: Marcin Ositek
949. Data: 2020-07-10 15:33
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
950. Data: 2020-07-10 15:32
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
951. Data: 2020-07-07 14:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie: Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych
Wykonanie: Marcin Ositek
952. Data: 2020-07-07 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie: Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych
Wykonanie: Marcin Ositek
953. Data: 2020-07-07 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Prace konserwatorsko - restauratorskie Organy z byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
954. Data: 2020-07-07 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie: Prace konserwatorsko - restauratorskie Organy z byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
955. Data: 2020-07-06 14:45
Dział: Jednostki gminne > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
Wykonanie: Marcin Ositek
956. Data: 2020-07-06 14:41
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
957. Data: 2020-07-06 14:41
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
958. Data: 2020-07-06 14:39
Dział: Organy > Rada gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
959. Data: 2020-07-06 14:39
Dział: Organy > Wójt gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
960. Data: 2020-07-06 14:37
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek