główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 3.h./95/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2034.

Załączniki:
Załącznik79 KB