główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

61. Data: 2021-12-07 11:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
62. Data: 2021-12-07 10:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/215/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
63. Data: 2021-12-07 08:50
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 514 we wsi Gościewicz
Wykonanie: Marcin Ositek
64. Data: 2021-12-07 08:49
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 514 we wsi Gościewicz
Wykonanie: Marcin Ositek
65. Data: 2021-12-03 10:56
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 3.c./99/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
Wykonanie: Marcin Ositek
66. Data: 2021-12-03 10:56
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 3.c./99/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
Wykonanie: Marcin Ositek
67. Data: 2021-12-03 10:56
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 3.h./95/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2034.
Wykonanie: Marcin Ositek
68. Data: 2021-12-03 10:55
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 3.h./95/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2034.
Wykonanie: Marcin Ositek
69. Data: 2021-12-03 09:03
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 302/11 we wsi Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
70. Data: 2021-12-03 09:03
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 302/11 we wsi Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
71. Data: 2021-12-02 09:04
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
72. Data: 2021-12-02 09:02
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
73. Data: 2021-12-02 09:01
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
74. Data: 2021-12-02 09:00
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
75. Data: 2021-12-02 09:00
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
76. Data: 2021-12-02 09:00
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
77. Data: 2021-12-02 09:00
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
78. Data: 2021-12-02 08:59
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
79. Data: 2021-12-02 08:58
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
80. Data: 2021-12-02 08:58
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
81. Data: 2021-12-02 08:57
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
82. Data: 2021-12-02 08:56
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
83. Data: 2021-12-02 08:54
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
84. Data: 2021-12-02 08:54
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
85. Data: 2021-12-02 08:51
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
86. Data: 2021-12-02 08:49
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
87. Data: 2021-12-02 08:48
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
88. Data: 2021-12-01 10:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzuskowola
Wykonanie: Marcin Ositek
89. Data: 2021-12-01 10:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzuskowola
Wykonanie: Marcin Ositek
90. Data: 2021-12-01 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS
Wykonanie: Marcin Ositek