główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2221. Data: 2018-10-29 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2222. Data: 2018-10-29 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonawcy biorący udział w przetargu na „Modernizację energetyczną budynku służącego edukacji w Gminie Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2223. Data: 2018-10-29 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonawcy biorący udział w przetargu na „Modernizację energetyczną budynku służącego edukacji w Gminie Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2224. Data: 2018-10-29 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nr 634722-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Urząd Gminy Borowie: Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2225. Data: 2018-10-29 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nr 634722-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Urząd Gminy Borowie: Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2226. Data: 2018-10-29 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nr 634722-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Urząd Gminy Borowie: Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2227. Data: 2018-10-29 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie nr 634722-N-2018 z dnia 2018-10-12 r. Urząd Gminy Borowie: Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2228. Data: 2018-10-29 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. ze zm./
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2229. Data: 2018-10-29 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2230. Data: 2018-10-29 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2231. Data: 2018-10-29 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2232. Data: 2018-10-29 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2233. Data: 2018-10-29 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2234. Data: 2018-10-29 13:38
Dział: Prawo lokalne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2235. Data: 2018-10-29 13:22
Dział: Jednostki gminne > Zespół Oświatowy w Borowiu
Opis zmian: dodanie artykułu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2236. Data: 2018-10-29 13:21
Dział: Jednostki gminne > Zespół Oświatowy w Borowiu
Opis zmian: dodanie artykułu: Zespół Szkół w Głoskowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2237. Data: 2018-10-29 13:13
Dział: Jednostki gminne > Zespół Oświatowy w Borowiu
Opis zmian: dodanie artykułu: Zespół Oświatowy w Borowiu
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2238. Data: 2018-10-29 13:06
Dział: Organy > Skarbnik gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skarbnik Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2239. Data: 2018-10-29 12:59
Dział: Organy > Skarbnik gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Skarbnik Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2240. Data: 2018-10-29 12:58
Dział: Organy > Sekretarz
Opis zmian: dodanie artykułu: Sekretarz Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2241. Data: 2018-10-29 12:56
Dział: Organy > Wójt gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2242. Data: 2018-10-26 14:55
Dział: Informacje > Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o urzędzie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2243. Data: 2018-10-26 14:53
Dział: Informacje > Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o urzędzie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2244. Data: 2018-10-26 14:45
Dział: Informacje > Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o urzędzie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2245. Data: 2018-10-26 14:28
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2246. Data: 2018-10-26 14:18
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2247. Data: 2018-10-26 14:17
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2248. Data: 2018-10-26 14:17
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2249. Data: 2018-10-26 14:15
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena jakości wody z wodociągu Kamionka
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2250. Data: 2018-10-26 14:14
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena jakości wody z wodociągu Kamionka
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki