główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2021-12-21 08:51
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2021-12-20 13:26
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu - działka nr 442/4 we wsi Jaźwiny
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
3. Data: 2021-12-20 13:26
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu - działka nr 442/4 we wsi Jaźwiny
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
4. Data: 2021-12-20 08:59
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych na Stanowisko ds. dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
5. Data: 2021-12-20 08:59
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych na Stanowisko ds. dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
6. Data: 2021-12-20 08:46
Dział: Organy > Wójt Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Zastępca Wójta Gminy
Wykonanie: Marcin Ositek
7. Data: 2021-12-20 08:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami nr 1019 i 1021 oraz 1020 i 1022 położonymi we wsi Iwowe, stanowiącymi własność osób fizycznych
Wykonanie: Marcin Ositek
8. Data: 2021-12-20 08:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami nr 1019 i 1021 oraz 1020 i 1022 położonymi we wsi Iwowe, stanowiącymi własność osób fizycznych
Wykonanie: Marcin Ositek
9. Data: 2021-12-16 15:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzuskowola
Wykonanie: Marcin Ositek
10. Data: 2021-12-16 15:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzuskowola
Wykonanie: Marcin Ositek
11. Data: 2021-12-16 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borowie”
Wykonanie: Marcin Ositek
12. Data: 2021-12-16 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borowie”
Wykonanie: Marcin Ositek
13. Data: 2021-12-16 08:42
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
14. Data: 2021-12-16 08:42
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
15. Data: 2021-12-16 08:40
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXXVII/2021 z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
16. Data: 2021-12-16 08:40
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXXVII/2021 z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
17. Data: 2021-12-16 08:37
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII/223/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
18. Data: 2021-12-16 08:37
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII/223/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
19. Data: 2021-12-16 08:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII/222/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
20. Data: 2021-12-16 08:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII/222/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
21. Data: 2021-12-16 08:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII/221/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
22. Data: 2021-12-16 08:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII/221/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
23. Data: 2021-12-16 08:19
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII/221/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
24. Data: 2021-12-16 08:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII/220/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
25. Data: 2021-12-16 08:15
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII/220/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
26. Data: 2021-12-16 08:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII/220/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
27. Data: 2021-12-16 08:13
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII/220/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
28. Data: 2021-12-16 08:12
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII/220/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
29. Data: 2021-12-16 08:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII/220/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
30. Data: 2021-12-16 08:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII/220/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek