główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2011. Data: 2019-02-25 11:36
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Alberta Barana
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2012. Data: 2019-02-25 11:35
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na zakończenie kadencji 2014-2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Alberta Barana
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2013. Data: 2019-02-18 13:55
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2014. Data: 2019-02-18 13:53
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2015. Data: 2019-02-18 10:50
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: dodanie artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2016. Data: 2019-02-18 10:47
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2017. Data: 2019-02-18 10:46
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Kultury
Opis zmian: dodanie artykułu: Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2018. Data: 2019-02-15 13:11
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe przewodniczącej rady gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2019. Data: 2019-02-15 13:11
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe przewodniczącej rady gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2020. Data: 2019-02-15 13:10
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe wójta gminy Wiesława Gąski
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2021. Data: 2019-02-15 13:08
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe wójta gminy Wiesława Gąski
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2022. Data: 2019-02-15 12:48
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 4 lutego 2019 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Borowie, Dobre, Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Sobolew, Stanisławów; Miasta i Gminy Halinów; Miasta: Garwolin, Łaskarzew, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek i Węgrów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2023. Data: 2019-02-15 12:47
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 4 lutego 2019 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Borowie, Dobre, Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Sobolew, Stanisławów; Miasta i Gminy Halinów; Miasta: Garwolin, Łaskarzew, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek i Węgrów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2024. Data: 2019-02-13 10:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Borowie: Dostawa grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2025. Data: 2019-02-13 09:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Borowie: Dostawa grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2026. Data: 2019-02-13 09:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Borowie: Dostawa grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2027. Data: 2019-02-13 09:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Urząd Gminy Borowie: Dostawa grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2028. Data: 2019-02-04 10:15
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2029. Data: 2019-02-04 10:12
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2030. Data: 2019-02-04 10:01
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2031. Data: 2019-01-31 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 29 stycznia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Borowie na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położony na półpiętrze budynku o nr porządkowym 139 we wsi Iwowe.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2032. Data: 2019-01-31 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 29 stycznia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Borowie na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położony na półpiętrze budynku o nr porządkowym 139 we wsi Iwowe.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2033. Data: 2019-01-28 10:38
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III/36/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2034. Data: 2019-01-28 10:38
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III/36/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2035. Data: 2019-01-28 10:32
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2036. Data: 2019-01-28 10:32
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2037. Data: 2019-01-28 10:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2038. Data: 2019-01-28 10:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2039. Data: 2019-01-28 10:15
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2019.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2040. Data: 2019-01-28 10:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2019.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki