główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXVII/223/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu

Załączniki:
Załącznik365 KB