główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 850

1. Data: 2021-12-16 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borowie”
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2021-12-16 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borowie”
Wykonanie: Marcin Ositek