główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

661. Data: 2021-02-04 08:21
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Borowie
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
662. Data: 2021-02-02 10:56
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/155/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
663. Data: 2021-02-02 10:56
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI/155/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
664. Data: 2021-02-02 10:54
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/154/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Wykonanie: Marcin Ositek
665. Data: 2021-02-02 10:54
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI/154/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Wykonanie: Marcin Ositek
666. Data: 2021-02-02 10:30
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/153/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
667. Data: 2021-02-02 10:30
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI/153/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
668. Data: 2021-02-02 10:28
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/152/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
Wykonanie: Marcin Ositek
669. Data: 2021-02-02 10:27
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI/152/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia diety dla sołtysów
Wykonanie: Marcin Ositek
670. Data: 2021-02-02 10:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVI/151/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Wykonanie: Marcin Ositek
671. Data: 2021-02-02 10:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVI/151/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Wykonanie: Marcin Ositek
672. Data: 2021-02-02 10:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV/150/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
673. Data: 2021-02-02 10:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV/150/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
674. Data: 2021-02-02 10:10
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV/149/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
675. Data: 2021-02-02 10:10
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV/149/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
676. Data: 2021-02-02 09:55
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
677. Data: 2021-02-02 09:54
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
678. Data: 2021-02-02 09:39
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: XXVI Sesja Rady Gminy Borowie - 30.12.2020
Wykonanie: Marcin Ositek
679. Data: 2021-02-02 09:39
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: XXV Sesja Rady Gminy Borowie - 16.12.2020
Wykonanie: Marcin Ositek
680. Data: 2021-02-02 09:38
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: XXIV Sesja Rady Gminy Borowie - 30.11.2020
Wykonanie: Marcin Ositek
681. Data: 2021-02-02 09:37
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: XXIII Sesja Rady Gminy Borowie - 18.11.2020
Wykonanie: Marcin Ositek
682. Data: 2021-01-29 09:12
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Filipówka
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
683. Data: 2021-01-29 09:11
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Filipówka
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
684. Data: 2021-01-28 14:27
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja - Stop zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej szczepionce
Wykonanie: Marcin Ositek
685. Data: 2021-01-28 14:27
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja - Stop zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej szczepionce
Wykonanie: Marcin Ositek
686. Data: 2021-01-28 14:26
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja - Stop zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej szczepionce
Wykonanie: Marcin Ositek
687. Data: 2021-01-27 14:09
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
688. Data: 2021-01-27 14:09
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
689. Data: 2021-01-22 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dostawa oleju opałowego
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
690. Data: 2021-01-22 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dostawa oleju opałowego
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska