główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tomasza Metery

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tadeusza Świątka

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tadeusza Baranka

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Michała Chmielaka

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Marzeny Nowak