główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

811. Data: 2020-11-06 14:25
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
812. Data: 2020-11-06 14:25
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
813. Data: 2020-11-06 14:24
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
814. Data: 2020-11-02 10:16
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał roku
Wykonanie: Marcin Ositek
815. Data: 2020-11-02 10:16
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał roku
Wykonanie: Marcin Ositek
816. Data: 2020-10-30 14:37
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
817. Data: 2020-10-30 14:37
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
818. Data: 2020-10-30 10:46
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2020
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
819. Data: 2020-10-30 10:45
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2020
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
820. Data: 2020-10-22 15:25
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie KOWR o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Wykonanie: Karol Chmielak
821. Data: 2020-10-22 15:24
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie KOWR o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Wykonanie: Karol Chmielak
822. Data: 2020-10-22 12:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - odpady
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
823. Data: 2020-10-22 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borowie, wyposażenie i prowadzenie PSZOK.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
824. Data: 2020-10-22 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borowie, wyposażenie i prowadzenie PSZOK.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
825. Data: 2020-10-16 12:21
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
826. Data: 2020-10-16 12:21
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
827. Data: 2020-10-16 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
828. Data: 2020-10-16 12:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
829. Data: 2020-10-16 12:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
830. Data: 2020-10-16 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
831. Data: 2020-10-16 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
832. Data: 2020-10-08 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamówienie publiczne: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borowie, wyposażenie i prowadzenie PSZOK
Wykonanie: Marcin Ositek
833. Data: 2020-10-08 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zamówienie publiczne: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borowie, wyposażenie i prowadzenie PSZOK
Wykonanie: Marcin Ositek
834. Data: 2020-10-08 13:00
Dział: RODO > RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca wprowadzenia działań organizacyjnych w zakresie RODO w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
835. Data: 2020-10-08 11:33
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII/132/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie:
836. Data: 2020-10-08 11:32
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII/132/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie:
837. Data: 2020-10-08 11:30
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII/131/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie:
838. Data: 2020-10-08 11:27
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII/131/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie:
839. Data: 2020-10-08 11:26
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII/131/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie:
840. Data: 2020-10-08 11:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII/130/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Wykonanie: