główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1921. Data: 2019-03-29 13:54
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1922. Data: 2019-03-29 13:53
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1923. Data: 2019-03-29 13:41
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1924. Data: 2019-03-29 13:39
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1925. Data: 2019-03-29 13:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1926. Data: 2019-03-29 12:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1927. Data: 2019-03-29 12:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1928. Data: 2019-03-26 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1929. Data: 2019-03-26 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1930. Data: 2019-03-25 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nr 528277-N-2019 z dnia 2019-03-25 r. Urząd Gminy Borowie: Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1931. Data: 2019-03-25 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nr 528277-N-2019 z dnia 2019-03-25 r. Urząd Gminy Borowie: Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1932. Data: 2019-03-25 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nr 528277-N-2019 z dnia 2019-03-25 r. Urząd Gminy Borowie: Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1933. Data: 2019-03-25 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie nr 528277-N-2019 z dnia 2019-03-25 r. Urząd Gminy Borowie: Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1934. Data: 2019-03-18 08:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką 189/2 stanowiącą własność OSP w Jaźwinach oraz działką 188/1 stanowiącą własność osoby fizycznej, położonymi we wsi Jaźwiny.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1935. Data: 2019-03-18 08:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką 189/2 stanowiącą własność OSP w Jaźwinach oraz działką 188/1 stanowiącą własność osoby fizycznej, położonymi we wsi Jaźwiny.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1936. Data: 2019-03-18 08:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką 189/2 stanowiącą własność OSP w Jaźwinach oraz działką 188/1 stanowiącą własność osoby fizycznej, położonymi we wsi Jaźwiny.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1937. Data: 2019-03-14 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: KOREKTA PLANU postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1938. Data: 2019-03-07 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1939. Data: 2019-03-07 08:39
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o IV sesji rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1940. Data: 2019-03-07 08:38
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o IV sesji rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1941. Data: 2019-03-07 08:38
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o IV sesji rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1942. Data: 2019-03-07 08:35
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o IV sesji rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1943. Data: 2019-03-07 08:34
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o IV sesji rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1944. Data: 2019-03-05 15:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1945. Data: 2019-03-01 14:58
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia, będących własnością Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1946. Data: 2019-03-01 14:58
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Borowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia, będących własnością Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1947. Data: 2019-02-26 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zapytanie ofertowe na dostawę do budynków Szkoły Podstawowej w Iwowem oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości 5 000 litrów
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1948. Data: 2019-02-26 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: zapytanie ofertowe na dostawę do budynków Szkoły Podstawowej w Iwowem oleju opałowego EKOTERM PLUS w ilości 5 000 litrów
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1949. Data: 2019-02-26 09:18
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tomasza Metery
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1950. Data: 2019-02-26 09:17
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tomasza Metery
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki