główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

271. Data: 2021-08-24 08:41
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2021 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Marcin Ositek
272. Data: 2021-08-17 15:12
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej
Wykonanie: Marcin Ositek
273. Data: 2021-08-13 14:25
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Marcin Ositek
274. Data: 2021-08-13 14:25
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Marcin Ositek
275. Data: 2021-08-13 14:25
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Marcin Ositek
276. Data: 2021-08-13 13:11
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
277. Data: 2021-08-13 13:11
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
278. Data: 2021-08-03 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków”
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
279. Data: 2021-08-03 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków”
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
280. Data: 2021-08-03 14:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-„Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowem - etap I”
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
281. Data: 2021-08-03 14:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-„Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowem - etap I”
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
282. Data: 2021-07-30 13:13
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy dla organizacji pozarządowych
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
283. Data: 2021-07-30 13:13
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy dla organizacji pozarządowych
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
284. Data: 2021-07-30 13:12
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy dla organizacji pozarządowych
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
285. Data: 2021-07-30 13:11
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 74/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
286. Data: 2021-07-30 13:11
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 74/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
287. Data: 2021-07-30 13:11
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 74/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
288. Data: 2021-07-30 13:10
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 74/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
289. Data: 2021-07-29 08:59
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
290. Data: 2021-07-29 08:57
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
291. Data: 2021-07-29 08:57
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
292. Data: 2021-07-29 08:56
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
293. Data: 2021-07-21 15:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie prac projektowych dróg gminnych w miejscowości Głosków ul. Spacerowa i Wierzbowa
Wykonanie: Marcin Ositek
294. Data: 2021-07-21 15:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie prac projektowych dróg gminnych w miejscowości Głosków ul. Spacerowa i Wierzbowa
Wykonanie: Marcin Ositek
295. Data: 2021-07-21 15:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie prac projektowych dróg gminnych w miejscowości Głosków ul. Spacerowa i Wierzbowa
Wykonanie: Marcin Ositek
296. Data: 2021-07-21 15:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie prac projektowych dróg gminnych w miejscowości Głosków ul. Spacerowa i Wierzbowa
Wykonanie: Marcin Ositek
297. Data: 2021-07-21 15:46
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
298. Data: 2021-07-21 14:00
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
299. Data: 2021-07-21 14:00
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
300. Data: 2021-07-16 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Utworzenie centrum informacyjnego dla osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną w Słupie Pierwszym
Wykonanie: Marcin Ositek