główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1561. Data: 2019-11-18 10:47
Dział: Informacje > Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o urzędzie
Wykonanie: Marcin Ositek
1562. Data: 2019-11-13 14:51
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1563. Data: 2019-11-13 14:50
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1564. Data: 2019-11-13 14:48
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1565. Data: 2019-11-13 14:47
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1566. Data: 2019-11-12 10:50
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Iwowem, Chrominie, Jaźwinach i Łętowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1567. Data: 2019-11-12 10:49
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Iwowem, Chrominie, Jaźwinach i Łętowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1568. Data: 2019-11-08 15:00
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach naboru - stanowisko urzędnicze - informatyk
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1569. Data: 2019-11-08 14:59
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach naboru - stanowisko urzędnicze - informatyk
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1570. Data: 2019-11-08 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Filipówce
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1571. Data: 2019-11-08 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Filipówce
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1572. Data: 2019-11-08 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Filipówce
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1573. Data: 2019-11-08 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance - zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1574. Data: 2019-11-08 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance - zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1575. Data: 2019-11-08 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łopaciance - zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1576. Data: 2019-11-07 10:58
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznego żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 525, w zabudowie usług oświaty, w miejscowości Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1577. Data: 2019-11-07 10:57
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznego żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidziana do realizacji na działce o nr ewid. 525, w zabudowie usług oświaty, w miejscowości Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1578. Data: 2019-11-06 10:47
Dział: Nabór pracowników > Lista kandydatów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - nabór na stanowisko urzędnicze informatyk - etat
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1579. Data: 2019-11-06 10:46
Dział: Nabór pracowników > Lista kandydatów
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - nabór na stanowisko urzędnicze informatyk - etat
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1580. Data: 2019-10-29 08:39
Dział: Organy > Rada gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: qweqwe
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1581. Data: 2019-10-29 08:37
Dział: Organy > Rada gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: qweqwe
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1582. Data: 2019-10-29 08:37
Dział: Organy > Rada gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: qweqwe
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1583. Data: 2019-10-24 16:00
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1584. Data: 2019-10-24 15:59
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2019 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1585. Data: 2019-10-24 15:49
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Borowie - informatyk - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1586. Data: 2019-10-24 15:48
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Borowie - informatyk - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1587. Data: 2019-10-24 15:47
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1588. Data: 2019-10-24 15:47
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1589. Data: 2019-10-24 15:47
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1590. Data: 2019-10-24 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonawcy biorący udział w przetargu na: Przebudowę drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.05.2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki