główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

511. Data: 2021-05-14 15:13
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
512. Data: 2021-05-14 15:13
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie - sieć wodno-kanalizacyjna Kamionka
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
513. Data: 2021-05-14 15:12
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie - sieć wodno-kanalizacyjna Kamionka . Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
514. Data: 2021-05-14 15:12
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
515. Data: 2021-05-14 15:11
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
516. Data: 2021-05-14 15:10
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie . Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
517. Data: 2021-05-14 15:10
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
518. Data: 2021-05-14 15:09
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
519. Data: 2021-05-14 15:07
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
520. Data: 2021-05-14 15:07
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie . Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
521. Data: 2021-05-14 15:07
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
522. Data: 2021-05-14 15:05
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
523. Data: 2021-05-14 15:03
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
524. Data: 2021-05-14 15:02
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
525. Data: 2021-05-13 13:48
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
526. Data: 2021-05-11 14:47
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXIX/2021 z obrad XXIX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 kwietnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
527. Data: 2021-05-11 14:11
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXIX/2021 z obrad XXIX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 kwietnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
528. Data: 2021-05-11 14:10
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXIX/2021 z obrad XXIX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 kwietnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
529. Data: 2021-05-11 14:09
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXIX/2021 z obrad XXIX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 kwietnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
530. Data: 2021-05-11 14:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
531. Data: 2021-05-11 12:57
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/176/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
532. Data: 2021-05-11 11:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/178/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Borowie na lata 2021 - 2025
Wykonanie: Marcin Ositek
533. Data: 2021-05-11 11:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIX/178/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Borowie na lata 2021 - 2025
Wykonanie: Marcin Ositek
534. Data: 2021-05-11 11:03
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/177/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
535. Data: 2021-05-11 11:02
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/177/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
536. Data: 2021-05-11 11:01
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIX/177/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
537. Data: 2021-05-11 10:55
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/176/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
538. Data: 2021-05-11 10:55
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIX/176/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
539. Data: 2021-05-11 10:50
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
540. Data: 2021-05-11 10:38
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek