główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

331. Data: 2021-07-02 09:11
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
332. Data: 2021-07-02 09:11
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Chromin
Wykonanie: Marcin Ositek
333. Data: 2021-07-02 09:11
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
334. Data: 2021-07-02 09:11
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Łopacianka
Wykonanie: Marcin Ositek
335. Data: 2021-07-01 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa drogi gminnej nr 130 144W w miejscowości Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
336. Data: 2021-07-01 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa drogi gminnej nr 130 144W w miejscowości Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
337. Data: 2021-07-01 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków
Wykonanie: Marcin Ositek
338. Data: 2021-07-01 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków
Wykonanie: Marcin Ositek
339. Data: 2021-06-30 11:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 130 144W w miejscowości Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
340. Data: 2021-06-30 11:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 130 144W w miejscowości Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
341. Data: 2021-06-28 13:02
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI/189/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmian z budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
342. Data: 2021-06-28 13:02
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI/189/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmian z budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
343. Data: 2021-06-28 13:01
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/188/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
344. Data: 2021-06-28 13:01
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/188/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
345. Data: 2021-06-28 13:00
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/188/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
346. Data: 2021-06-28 12:59
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/188/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
347. Data: 2021-06-28 12:58
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/188/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
348. Data: 2021-06-28 12:58
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/188/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
349. Data: 2021-06-28 12:49
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI/187/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych
Wykonanie: Marcin Ositek
350. Data: 2021-06-28 12:48
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI/187/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych
Wykonanie: Marcin Ositek
351. Data: 2021-06-28 11:13
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020r
Wykonanie: Marcin Ositek
352. Data: 2021-06-28 11:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI/186/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020r
Wykonanie: Marcin Ositek
353. Data: 2021-06-28 10:39
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI/185/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r
Wykonanie: Marcin Ositek
354. Data: 2021-06-28 10:38
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI/185/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie
Wykonanie: Marcin Ositek
355. Data: 2021-06-28 10:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI/184/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Borowie za rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
356. Data: 2021-06-28 10:33
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI/184/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Borowie za rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
357. Data: 2021-06-28 10:26
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXX/183/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmian z budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
358. Data: 2021-06-28 10:26
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXX/183/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmian z budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
359. Data: 2021-06-28 10:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 182/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
360. Data: 2021-06-28 10:19
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 182/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek