główna zawartość
artykuł nr 66

Program współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na na 2020 rok.

obrazek
Załączniki:
Załącznik 560 KB
artykuł nr 67

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Borowiu

Załączniki:
Załącznik 66 KB
artykuł nr 68

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

artykuł nr 69

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - lokal użytkowany przez Pocztę Polską.

artykuł nr 70

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - działki nr 356/1, 356/2 w Borowiu.

Dostępne podkategorie:
Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018