główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2191. Data: 2018-11-05 09:27
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, będących własnością Gminy Borowie, położonych we wsi Iwowe
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2192. Data: 2018-11-05 09:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym na „Dostawę instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2193. Data: 2018-11-05 09:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym na „Dostawę instrumentów i akcesoriów muzycznych do Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2194. Data: 2018-11-02 14:03
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2018 roku
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2195. Data: 2018-11-02 14:00
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2018 roku
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2196. Data: 2018-11-02 13:59
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2018 roku
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2197. Data: 2018-11-02 13:56
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2018 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2198. Data: 2018-11-02 13:56
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2018 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2199. Data: 2018-11-02 13:56
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2018 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2200. Data: 2018-11-02 13:55
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2018 roku.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2201. Data: 2018-11-02 13:54
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.104.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2018-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2202. Data: 2018-11-02 13:54
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.104.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Borowie na lata 2018-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2203. Data: 2018-11-02 13:53
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.103.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2204. Data: 2018-11-02 13:53
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.103.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2205. Data: 2018-11-02 13:52
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2206. Data: 2018-11-02 13:52
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2018 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2207. Data: 2018-11-02 13:50
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2208. Data: 2018-11-02 13:49
Dział: Prawo lokalne > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2209. Data: 2018-11-02 10:35
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o otrzymaniu dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2210. Data: 2018-11-02 10:35
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o otrzymaniu dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2211. Data: 2018-10-30 13:54
Dział: Majątek gminy > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2212. Data: 2018-10-30 13:54
Dział: Majątek gminy > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2213. Data: 2018-10-29 15:56
Dział: Organy > Rada gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2214. Data: 2018-10-29 15:52
Dział: Organy > Wójt gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2215. Data: 2018-10-29 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2216. Data: 2018-10-29 15:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2217. Data: 2018-10-29 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2218. Data: 2018-10-29 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2219. Data: 2018-10-29 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
2220. Data: 2018-10-29 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki