główna zawartość
artykuł nr 6

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za IV kwartał 2020 roku

Załączniki:
Załącznik 69 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr Si. 349.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem

Załączniki:
Załącznik 158 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr Si. 348.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Załączniki:
Załącznik 136 KB
artykuł nr 9

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał roku

artykuł nr 10

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2020 r.