główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

91. Data: 2021-12-01 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS
Wykonanie: Marcin Ositek
92. Data: 2021-11-30 09:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - „Budowa gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borowie”
Wykonanie: Marcin Ositek
93. Data: 2021-11-30 09:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - „Budowa gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borowie”
Wykonanie: Marcin Ositek
94. Data: 2021-11-26 14:19
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
95. Data: 2021-11-26 14:18
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
96. Data: 2021-11-26 14:17
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
97. Data: 2021-11-26 14:16
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
98. Data: 2021-11-26 14:16
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
99. Data: 2021-11-26 14:15
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
100. Data: 2021-11-26 14:14
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
101. Data: 2021-11-26 14:13
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
102. Data: 2021-11-26 14:13
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
103. Data: 2021-11-26 14:11
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
104. Data: 2021-11-26 14:11
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
105. Data: 2021-11-26 14:10
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
106. Data: 2021-11-25 15:41
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
107. Data: 2021-11-25 15:41
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
108. Data: 2021-11-24 09:22
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 09 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
109. Data: 2021-11-24 09:22
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 09 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
110. Data: 2021-11-24 09:20
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021 z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 10 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
111. Data: 2021-11-22 13:41
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości we wsiach Chromin, Iwowe i Łopacianka.
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
112. Data: 2021-11-22 13:40
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości we wsiach Chromin, Iwowe i Łopacianka.
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
113. Data: 2021-11-22 11:13
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/202/2021Rady Gminy Borowie z dnia 12 październik 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
114. Data: 2021-11-22 11:12
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/203/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 12 październik 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Marcin Ositek
115. Data: 2021-11-22 11:10
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/219/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
116. Data: 2021-11-22 11:10
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/219/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
117. Data: 2021-11-22 11:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/218/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
118. Data: 2021-11-22 11:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/218/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
119. Data: 2021-11-22 11:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/217/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem
Wykonanie: Marcin Ositek
120. Data: 2021-11-22 11:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/217/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem
Wykonanie: Marcin Ositek