główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

421. Data: 2021-06-09 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg Gminnych- droga w miejscowości Słup Drugi
Wykonanie: Marcin Ositek
422. Data: 2021-06-09 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg Gminnych- droga w miejscowości Słup Drugi
Wykonanie: Marcin Ositek
423. Data: 2021-06-09 13:03
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
424. Data: 2021-06-09 13:01
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
425. Data: 2021-06-08 10:26
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
426. Data: 2021-06-08 10:26
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
427. Data: 2021-06-08 10:25
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
428. Data: 2021-06-08 10:25
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
429. Data: 2021-06-08 10:24
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem >
Opis zmian: dodanie artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
430. Data: 2021-06-08 10:24
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Zespół Szkół w Głoskowie >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
431. Data: 2021-06-08 10:24
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Zespół Szkół w Głoskowie >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
432. Data: 2021-06-08 10:23
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Zespół Szkół w Głoskowie >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
433. Data: 2021-06-08 10:23
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Zespół Szkół w Głoskowie >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
434. Data: 2021-06-08 10:22
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Zespół Szkół w Głoskowie >
Opis zmian: dodanie artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
435. Data: 2021-06-08 10:21
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Zespół Oświatowy w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
436. Data: 2021-06-08 10:21
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Zespół Oświatowy w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
437. Data: 2021-06-08 10:20
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Zespół Oświatowy w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
438. Data: 2021-06-08 10:19
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Zespół Oświatowy w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
439. Data: 2021-06-08 10:18
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Zespół Oświatowy w Borowiu >
Opis zmian: dodanie artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
440. Data: 2021-06-08 10:18
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
441. Data: 2021-06-08 10:17
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
442. Data: 2021-06-08 10:17
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
443. Data: 2021-06-08 10:16
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
444. Data: 2021-06-08 10:15
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
445. Data: 2021-06-08 10:14
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu >
Opis zmian: dodanie artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
446. Data: 2021-06-08 10:14
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
447. Data: 2021-06-08 10:13
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
448. Data: 2021-06-08 10:13
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
449. Data: 2021-06-08 10:12
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
450. Data: 2021-06-08 10:11
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: ROK 2020
Wykonanie: Marcin Ositek