główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1681. Data: 2019-07-31 11:42
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2019 r.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1682. Data: 2019-07-29 12:28
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja - w sprawie opublikowania w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1683. Data: 2019-07-29 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń zabawowych dla trzech placów zabaw. W ramach zadań pn.: zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Głoskowie, Dudce i Jaźwinach.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1684. Data: 2019-07-29 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń zabawowych dla trzech placów zabaw. W ramach zadań pn.: zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Głoskowie, Dudce i Jaźwinach.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1685. Data: 2019-07-25 11:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert " Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1686. Data: 2019-07-25 11:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert " Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1687. Data: 2019-07-23 10:17
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 53/2, 272, 270/3, 85/1 i 273 obręb Wilchta, gmina Borowie.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1688. Data: 2019-07-22 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z przeprowadzonego postepowania - " Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy "
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1689. Data: 2019-07-22 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z przeprowadzonego postepowania - " Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy "
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1690. Data: 2019-07-19 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1691. Data: 2019-07-19 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1692. Data: 2019-07-19 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1693. Data: 2019-07-18 09:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń zabawowych dla trzech placów zabaw. W ramach zadań pn: Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Głoskowie, Dudce i Jaźwinach.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1694. Data: 2019-07-18 09:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń zabawowych dla trzech placów zabaw. W ramach zadań pn: Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Głoskowie, Dudce i Jaźwinach.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1695. Data: 2019-07-17 09:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: Karol Chmielak
1696. Data: 2019-07-17 09:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: Karol Chmielak
1697. Data: 2019-07-17 09:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: Karol Chmielak
1698. Data: 2019-07-17 09:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: Karol Chmielak
1699. Data: 2019-07-17 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1700. Data: 2019-07-17 09:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1701. Data: 2019-07-16 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Słup Pierwszy.” - odpowiedzi na pytania
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1702. Data: 2019-07-16 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1703. Data: 2019-07-16 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1704. Data: 2019-07-16 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1705. Data: 2019-07-16 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1706. Data: 2019-07-16 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1707. Data: 2019-07-16 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1708. Data: 2019-07-16 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1709. Data: 2019-07-16 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1710. Data: 2019-07-16 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska