główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1591. Data: 2019-10-24 13:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonawcy biorący udział w przetargu na: Przebudowę drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.05.2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1592. Data: 2019-10-22 11:23
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja o dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1593. Data: 2019-10-17 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert " Modernizacja drogi gminnej nr 130111 W w miejscowości Dudka "
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1594. Data: 2019-10-17 12:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert " Modernizacja drogi gminnej nr 130111 W w miejscowości Dudka "
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1595. Data: 2019-10-16 14:40
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na na 2020 rok.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1596. Data: 2019-10-16 14:38
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na na 2020 rok.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1597. Data: 2019-10-16 14:35
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Program współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na na 2020 rok.
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1598. Data: 2019-10-14 11:38
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania 1 - droga Dudka
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1599. Data: 2019-10-14 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na pytania 1 - droga Dudka
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1600. Data: 2019-10-11 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1601. Data: 2019-10-11 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1602. Data: 2019-10-11 11:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1603. Data: 2019-10-11 11:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1604. Data: 2019-10-11 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1605. Data: 2019-10-11 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1606. Data: 2019-10-11 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1607. Data: 2019-10-11 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1608. Data: 2019-10-11 11:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1609. Data: 2019-10-11 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na zadane pytania " Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w m. Dudka"
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1610. Data: 2019-10-04 14:07
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1611. Data: 2019-10-04 14:05
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1612. Data: 2019-10-03 09:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert opieka stomatologiczna nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1613. Data: 2019-10-03 09:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do składania ofert opieka stomatologiczna nad uczniami
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1614. Data: 2019-10-02 10:52
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Borowiu
Wykonanie:
1615. Data: 2019-10-02 10:51
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie:
1616. Data: 2019-10-02 10:45
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie:
1617. Data: 2019-10-02 08:38
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1618. Data: 2019-09-30 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Borowie: Przebudowa drogi gminnej nr. 130 111W w miejscowości Dudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie:
1619. Data: 2019-09-30 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Borowie: Przebudowa drogi gminnej nr. 130 111W w miejscowości Dudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie:
1620. Data: 2019-09-30 12:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Borowie: Przebudowa drogi gminnej nr. 130 111W w miejscowości Dudka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: