główna zawartość
artykuł nr 16

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2019 roku.

artykuł nr 17

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2019 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2019 r.

obrazek
artykuł nr 18

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2019 r.

artykuł nr 19

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok.

artykuł nr 20

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.