główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

151. Data: 2021-11-04 09:14
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
152. Data: 2021-11-03 11:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
153. Data: 2021-11-03 11:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
154. Data: 2021-11-03 11:57
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
155. Data: 2021-11-03 11:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
156. Data: 2021-11-03 11:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
157. Data: 2021-11-03 08:24
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Jaźwiny
Wykonanie: Marcin Ositek
158. Data: 2021-11-03 08:24
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Jaźwiny
Wykonanie: Marcin Ositek
159. Data: 2021-11-03 08:23
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości we wsi Gościewicz
Wykonanie: Marcin Ositek
160. Data: 2021-11-03 08:22
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości we wsi Gościewicz
Wykonanie: Marcin Ositek
161. Data: 2021-11-02 12:41
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXV/2021 z obrad XXXV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 12 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
162. Data: 2021-11-02 12:41
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXV/2021 z obrad XXXV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 12 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
163. Data: 2021-11-02 12:38
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021 z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 10 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
164. Data: 2021-11-02 12:37
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021 z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 10 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
165. Data: 2021-10-29 15:24
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
166. Data: 2021-10-29 15:24
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
167. Data: 2021-10-28 15:30
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
168. Data: 2021-10-28 15:30
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
169. Data: 2021-10-28 09:55
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
170. Data: 2021-10-28 09:54
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
171. Data: 2021-10-27 09:52
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości
Wykonanie: Marcin Ositek
172. Data: 2021-10-27 09:51
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości
Wykonanie: Marcin Ositek
173. Data: 2021-10-25 12:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR XXXV/205/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie:
174. Data: 2021-10-25 12:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała NR XXXV/205/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie:
175. Data: 2021-10-25 12:07
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie:
176. Data: 2021-10-25 12:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie:
177. Data: 2021-10-25 12:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/203/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 12 październik 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie:
178. Data: 2021-10-25 12:04
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/203/2021Rady Gminy Borowie z dnia 12 październik 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie:
179. Data: 2021-10-25 12:03
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/202/2021Rady Gminy Borowie z dnia 12 październik 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie
Wykonanie:
180. Data: 2021-10-25 12:03
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/202/2021Rady Gminy Borowie z dnia 12 październik 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie
Wykonanie: