główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1711. Data: 2019-07-16 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1712. Data: 2019-07-16 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1713. Data: 2019-07-16 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1714. Data: 2019-07-16 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1715. Data: 2019-07-16 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1716. Data: 2019-07-16 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1717. Data: 2019-07-16 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1718. Data: 2019-07-16 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1719. Data: 2019-07-16 12:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1720. Data: 2019-07-10 10:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1721. Data: 2019-07-10 10:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1722. Data: 2019-07-10 10:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1723. Data: 2019-07-10 10:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1724. Data: 2019-07-10 10:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1725. Data: 2019-07-10 10:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1726. Data: 2019-07-10 10:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1727. Data: 2019-07-10 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - na wykonanie zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1728. Data: 2019-07-05 08:58
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Borowie na lata 2015-2018"
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1729. Data: 2019-07-05 08:58
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Borowie na lata 2015-2018"
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1730. Data: 2019-07-05 08:56
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1731. Data: 2019-07-05 08:55
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1732. Data: 2019-07-05 08:54
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1733. Data: 2019-07-05 08:53
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1734. Data: 2019-07-05 08:51
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1735. Data: 2019-07-05 08:51
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1736. Data: 2019-07-05 08:49
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1737. Data: 2019-07-05 08:48
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1738. Data: 2019-07-05 08:46
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Borowie za rok 2018
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1739. Data: 2019-07-05 08:46
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Borowie za rok 2018
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1740. Data: 2019-07-05 08:41
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Gontarczyk