główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1291. Data: 2020-02-21 11:03
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XIV/2020 z obrad XIV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 11 lutego 2020 roku w Gminny Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1292. Data: 2020-02-21 11:00
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XIII/2020 z obrad XIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 24 stycznia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1293. Data: 2020-02-21 10:07
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1294. Data: 2020-02-21 10:06
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1295. Data: 2020-02-20 10:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.02.2020. Nazwa zadania: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1296. Data: 2020-02-20 10:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.02.2020. Nazwa zadania: Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1297. Data: 2020-02-19 14:23
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1298. Data: 2020-02-19 14:23
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1299. Data: 2020-02-19 09:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1300. Data: 2020-02-19 09:24
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1301. Data: 2020-02-19 09:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie przekazania do Województwa Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora w Garwolinie na uchwałę Rady Gminy w Borowiu nr XXIV/105/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowie"
Wykonanie: Marcin Ositek
1302. Data: 2020-02-19 09:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie przekazania do Województwa Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora w Garwolinie na uchwałę Rady Gminy w Borowiu nr XXIV/105/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowie"
Wykonanie: Marcin Ositek
1303. Data: 2020-02-19 09:10
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII/89/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1304. Data: 2020-02-19 09:10
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII/89/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1305. Data: 2020-02-19 08:57
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII/88/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
1306. Data: 2020-02-19 08:57
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII/88/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
1307. Data: 2020-02-19 08:40
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1308. Data: 2020-02-19 08:40
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1309. Data: 2020-02-19 08:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIII/86/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1310. Data: 2020-02-19 08:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIII/86/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1311. Data: 2020-02-17 13:34
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej ,zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1312. Data: 2020-02-17 13:33
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej ,zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1313. Data: 2020-02-17 13:32
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej ,zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1314. Data: 2020-02-17 13:32
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej ,zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1315. Data: 2020-02-17 11:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1316. Data: 2020-02-17 11:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1317. Data: 2020-02-14 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Zakup programów do dzienników elektronicznych systemu LIBRUS
Wykonanie: Marcin Ositek
1318. Data: 2020-02-14 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1319. Data: 2020-02-14 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Dostawa grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1320. Data: 2020-02-14 12:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Dziennik elektroniczny
Wykonanie: Marcin Ositek