główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

211. Data: 2021-09-24 14:48
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Wykonanie: Marcin Ositek
212. Data: 2021-09-24 14:47
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Wykonanie: Marcin Ositek
213. Data: 2021-09-24 12:54
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
214. Data: 2021-09-24 12:54
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
215. Data: 2021-09-24 12:54
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
216. Data: 2021-09-24 12:52
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
217. Data: 2021-09-24 12:52
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
218. Data: 2021-09-20 15:02
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykonanie: Marcin Ositek
219. Data: 2021-09-20 15:02
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykonanie: Marcin Ositek
220. Data: 2021-09-09 08:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania - Prace konserwatorskie dwóch epitafiów w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
221. Data: 2021-09-09 08:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania - Prace konserwatorskie dwóch epitafiów w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
222. Data: 2021-09-09 08:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania - Prace konserwatorskie dwóch epitafiów w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
223. Data: 2021-09-08 08:12
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
224. Data: 2021-09-08 08:11
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
225. Data: 2021-09-08 08:10
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
226. Data: 2021-09-08 08:10
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
227. Data: 2021-09-07 15:24
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
228. Data: 2021-09-07 15:22
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
229. Data: 2021-09-07 09:25
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykonanie: Marcin Ositek
230. Data: 2021-09-07 09:25
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykonanie: Marcin Ositek
231. Data: 2021-09-07 08:36
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych - nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku ogłoszonych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
232. Data: 2021-09-07 08:35
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych - nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku ogłoszonych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
233. Data: 2021-09-07 08:34
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych - nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku ogłoszonych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
234. Data: 2021-09-07 08:32
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
235. Data: 2021-09-07 08:32
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
236. Data: 2021-09-07 08:31
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
237. Data: 2021-09-07 08:30
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
238. Data: 2021-09-06 15:43
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości
Wykonanie: Marcin Ositek
239. Data: 2021-09-06 15:43
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości
Wykonanie: Marcin Ositek
240. Data: 2021-08-31 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania - Wykonanie zasilania energetycznego do ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy
Wykonanie: Marcin Ositek